Způsoby radioamatérského spojení

Ne každý si to uvědomí, ale radioamatérské spojení je vlastně svým způsobem také společenským stykem, společenskou konverzací. A to jak v českém, tak i v cizím jazyce. A to dokonce i při použití klasické telegrafie. V článku si ukážeme určitá pravidla, kterými by se měl správný radioamatér řídit, aby nedělal ostudu.

Dobrý radioamatér se pozná podle toho, do jaké míry dodržuje a jak si osvojil základní zásady slušného chování. Spousta radioamatérů po přechodu z občanského CB pásma si s sebou přinesla i špatné návyky, a to včetně neslušných výrazů a porušování HAM spiritu.

Níže uvedu dva vzory fónického spojení – první v češtině, druhý v angličtině. Nicméně nemusíme je brát úplně doslova, ale naopak je můžeme dále rozvíjet. Jsou to pouze příklady, a nejsou zavazující.

Pamatujte, že kultura vyjadřování vypovídá o tvé osobnosti. Naučme se před mikrofonem klidně a jasně formulovat a vyjádřit svoje myšlenky. A uspořádat je v souvislých a srozumitelných větách.

Správné radioamatérské spojení by mělo mít tyto základní prvky:

 1. Oslovení a představení sebe – to je vlastně výměna volacích značek v úvodu. Tedy něco jako: „Pane Vocásku, dovolte, abych se představil…“ V praxi např. „OM1KOZ, volá vás (tady je) stanice OK1MSI.
  Správně je tedy následující pořadí – nejdřív oslovení (někoho), poté představení (sebe). Značky se hláskují a dávají se na začátku spojení zpravidla dvakrát, to kvůli přesnosti. Každé spojení začíná a končí výměnou značek (a po 5 minutách při delším spojení).
 2. Zdvořilostní fráze – to jsou v podstatě pozdravy, poděkování (třebas za report) a také představení křestním jménem. Na tyto zdvořilosti bysme neměli zapomenout, vykazují určité povědomí o tvojí inteligenci.
 3. Provozní údaje – to je hlavně report, potvrzení příjmu relace (např. „rozumím“ nebo „přijal jsem“), také QTH (odkud vysílám) a případně k tomu i lokátor pro přesnější určení našeho vysílacího místa na mapě.
  Každou relaci (tedy třeba větu s informacemi) končíme dotazem „Jak jsi to přijal?“ Sice to není povinné, nicméně je to zdvořilé, a také protistanice aspoň ví, že jsme řekli vše potřebné a čekáme na reakci. Ve filmech s vojenskou tématikou jistě každý viděl (a slyšel) že radista po ukončení každé relace použije slovo „Přepínám!“, tím dává protistanici výzvu k hovoru.
  Můžeme také uvést svou nebo obě volací značky, jako ukončení relace. Někteří radioamatéři používají také tzv.píp (roger peep) na své vysílačce.
 4. Výměna informací – probíhá v dalších relacích. Není ale povinná, jen v povolovacích podmínkách je psáno, co se smí a co nesmí vysílat. Obyčejně si radioamatéři vyměňují technické informace o svých zařízeních, osobní údaje (jako věk, jak dlouho se věnuji radioamatérské činnosti apod.), jaké je u mě počasí, atd.atd.
  Radioamatéři si také můžou vyměňovat různé vtípky, či si ze sebe vzájemně utahovat, ale pozor, abysme nepřestřelili. Co nám může připadat vtipné, může druhou stranu urazit.
 5. Závěr a ukončení spojení – když máme za to, že už nemáme co říct, raději spojení ukončíme. Zbytečné tlachání může protistanici zbytečně rozmrzet. Před tím se ale ubezpečme, že protistanice chce nebo nechce tvůj QSL lístek nebo protistanici o lístek požádej.
  Oznámíme, že už nic pro protistanici nemáme, poděkujeme za milé spojení, popřejeme hodně zdaru a můžeme vyjádřit přání brzy na slyšenou. To je radioamatérský pozdrav 73, který doslovně znamená „Hodně zdaru a ahoj“.
  Nakonec si vyměníme obě volací značky a uzavřeme slovem „konec!“ a dál se už s touto stanicí nemluvíme. Po ukončení spojení by další hovor působil dost nesmyslně.

A nyní už příklad základního spojení v češtině:

Výzva, výzva, všeobecná výzva, výzva všem ze stanice OK1MSI, Otakar Karel jedna Marie Svatopluk Ivan, Otakar Karel jedna Marie Svatopluk Ivan volá výzvu a poslouchá.

OK1MSI, Otakar Karel jedna Marie Svatopluk Ivan, volá tě OK1KOZ, Otakar Karel jedna Karel Otakar Zuzana.

OK1KOZ, zde je pro tebe Otakar Karel jedna Marie Svatupluk Ivan. Ahoj, děkuji za zavolání, report pro tebe je 59, pětka devítka, jmenuji se Michal, Marie Ivan Cyril Helena Adam Ludvík a volám z Příbrami, lokátor JN79AQ, Josef Neruda sedm devět Adam Quido. Jak mě slyšíš? Otakar Karel jedna Karel Otakar Zuzana, zde Otakar Karel jedna Marie Svatupluk Ivan.

OK1MSI, Otakar Karel jedna Marie Svatopluk Ivan, zde je pro tebe Otakar Karel jedna Karel Otakar Zuzana. Ahoj Michale, vše bezvadně přijato, děkuji za report. Report pro tebe je také 59. Moje jméno je Honza, Helena Otakar Neruda Zuzana Adam a vysílám z Vrchlabí, lokátor je JO70TP, Josef Otakar sedmdesát Tomáš Petr. Jak jsi to přijal? Otakar Karel jedna Karel Otakar Zuzana, pro tebe Otakar Karel jedna Marie Svatopluk Ivan.

OK1KOZ, zde Otakar Karel jedna Marie Svatopluk Ivan. Výborně Honzo, díky za report a informace. Myslím, že je to naše první spojení, proto bych tě požádal o QSL lístek, svůj ti také rád pošlu. Jinak už nic nemám, děkuji ti za milé spojení, 73 a brzy znovu na slyšenou. Otakar Karel jedna Karel Otakar Zuzana, loučí se Otakar Karel jedna Marie Svatopluk Ivan. Konec.

OK1MSI, zde Otakar Karel jedna Karel Otakar Zuzana. Všechno OK Michale, děkuji ti za spojení a nabídku QSL. Svůj QSL samozřejmě také pošlu. 73 a na slyšenou. Otakar Karel jedna Karel Otakar Zuzana končí a loučí se Otakar Karel jedna Marie Svatopluk Ivan. Ahoj!

Toto je česká verze nejjednoduššího fonického spojení mezi dvěma uživateli. Během spojení byly vyměněny základní, ale povinné informace, které se zapisují do staničního deníku. Až se nám tato základní forma vžije a bude nám přirozená, můžeme ji dále rozšiřovat a obohacovat.

Nyní příklad spojení, jak by proběhlo v angličtině:

CQ CQ CQ from OK1MSI, Oscar Kilo One Mike Sierra India, Oscar Kilo One Mike Sierra India.

OK1MSI, Oscar Kilo One Mike Sierra India, OK1KOZ, Oscar Kilo One Kilo Oscar Zzoulou call you, please.

Oscar Kilo One Kilo Oscar Zzoulou, here is Oscar Kilo One Mike Sierra India for you. Hallo, dear om and thank for your call. Report for you is 59, five nine and my name is Michal, Mike India Charlie Hotel Alfa Lima. My QTH is Příbram, Papa Romeo India Bravo Romeo Alfa Mike in locator JN79AQ, Juliet November seven nine Alfa Quebec. Oscar Kilo Kilo Oscar Zzoulou, Oscar Kilo One Mike Sierra India listening.

OK1MSI, OK1KOZ for you. Roger, thank you for report dear Michal. Report for you is 59, five nine. My name is Honza, Hotel Oscar November Zoulou Alfa and QTH Vrchlabi, I spell for you Victor Romeo Charlie Hotel Lima Alfa Bravo India in locator JO70TP, Juliett Oscar seven zero Tango Papa. OK1MSI, go please!

OK1KOZ, OK1MSI for you. Roger, all ok, dear Honza. Please you QSL card. Thank you for nice QSP, many DX, 73 and good bye. OK1KOZ, her eis OK1MSI, bye bye!

OK1MSI, OK1KOZ for you. Roger, thanks for all. QSL for you is OK. OK1MSI, OK1KOZ, 73!

Je to přepis původního českého příkladu spojení, proto jsem nevymýšlel cizí volací značku a další náležitosti.

Pro úplnost ještě přidávám vzor telegrafního spojení (CW) dvou výše uvedených příkladů:

CQ, CQ, CQ DE OK1MSI OK1MSI    CQ, CQ, CQ DE OK1MSI OK1MSI +K

OK1MSI OK1MSI DE OK1KOZ OK1KOZ +K

OK1KOZ DE OK1MSI = GE DR OM TNX FER CALL = UR RST 599 599 = NAME MICHAL MICHAL = QTH PRIBRAM PRIBRAM = LOC JN79AQ JN79AQ = HW? OK1KOZ DE OK1MSI +K

OK1MSI DE OK1KOZ = R OK ES GE DR OM MICHAL = TNX FER RPRT = UR RST 599 599 = MY NAME HONZA HONZA ES QTH VRCHLABI VRCHLABI = LOC JO70TP JO70TP = HW? OK1MSI DE OK1KOZ +K

OK1KOZ DE OK1MSI = R OK OM HONZO = TNX FER ALL = PSE UR QSL = MY QSL SURE = QRU = TNX FER NICE QSO = VY 73 ES GB +K

OK1KOZ DE OK1MSI SK OK1MSI DE OK1KOZ = R OK DR OM = TNX FER ALL = MY QSL SURE = QRU = VY 73 ES DX ES GB + OK1MSI DE OK1KOZ SK

Telegrafní spojení je vytvořeno za pomocí Q-kódů a zkratek, což spojení velmi urychluje a zjednodušuje. A přitom sdělíme vše potřebné a bez znalosti angličtiny. Nejdůležitější údaje jsou zde pro jistotu udávány 2x, tím předejdeme žádostem o opakování…

Pro mezinárodní spojení je tedy dobré umět anglicky. Usnadní to výslovnost při spelování i samotné komunikaci. Pro CW (telegrafní) spojení je zase důležité ovládat, krom Morseovy abecedy, ještě zkratky a Q-kódy, ale pokud jsme získali koncesi poctivě, tak to je pro nás hračka. Každopádně ale další procvičování dělá mistra.

 

 VY 73!
OK1MSI