V radioamatérské sekci tohoto blogu budu operovat se zkratkami CB, HAM a PMR. V tomto článku představím jednotlivé pojmy a vysvětlím „vo co gou“.

Read More