Ne každý si to uvědomí, ale radioamatérské spojení je vlastně svým způsobem také společenským stykem, společenskou konverzací. A to jak v českém, tak i v cizím jazyce. A to dokonce i při použití klasické telegrafie. V článku si ukážeme určitá pravidla, kterými by se měl správný radioamatér řídit, aby nedělal ostudu.

Read More