Když navážeme radioamatérské spojení, je pro jeho udržení dobré mít informace o slyšitelnosti signálu. Tyto údaje si vzájemně s proti-stanicí předáme po navázání spojení. Čím přesnější budeme, tím déle je možné spojení udržet.

Read More