RST systém v radioamatérské praxi

Když navážeme radioamatérské spojení, je pro jeho udržení dobré mít informace o slyšitelnosti signálu. Tyto údaje si vzájemně s proti-stanicí předáme po navázání spojení. Čím přesnější budeme, tím déle je možné spojení udržet.

Jako nejvíce praktický systém pro předávání informací o slyšitelnosti signálu se během praxe ukázal systém RST. V případě analogového přenosu řeči se využívá systém RS, a pro digitální přenosy zase systém RSQ.

Důležité je, že bezchybná výměna volacích značek a reportu slyšitelnosti je nezbytným předpokladem pro platnost celého radioamatérského spojení !!!

Analogové módy RST

Název systému RST vychází z veličin, které obsahuje:

1 – Readability (čitelnost)

2 – Strenght (síla)

3 – Tone (tón)

Každá z těchto veličit se udává pomocí číslice v intervalu 1 – 9 (čitelnost v intervalu 1 – 5). Nejnižší číslo znamená nejnižší kvalitu.

Úplně nejlepší report v systému RST bude tedy 599 a v systému RS bude 59.

intR – čitelnostS – sílaT – tón
1zcela nečitelnésignál na hranici slyšitelnostimimořádně hrubý syčivý tón
2občas čitelnévelmi slabý signálhrubý tón střídavého proudu
3s obtížemi čitelnéslabý signáltón střídavého proudu slabě zaznívající
4čitelnépřijatelný signáltón střídavého proudu se záznějem
5dokonale čitelnétéměř dobrý signáltón zázněje se silnou modulací střídavým proudem
6dobrý signáltón zázněje s modulací střídavého proudu
7středně silný signálskoro čistý tón se slabou střídavou složkou
8silný signálčistý tón s nepatrným nádechem střídavé složky
9mimořádně silný signálzcela čistý tón

Výše uvedené údaje určuje operátor, který provádí spojení, a to zcela subjektivně na základě vlastní zkušenosti.

  • Čitelnost (kvalita):
    Když se podíváme na slovní popis ve sloupci R, tak jistě vidíme, že posoudit signál tak aby odpovídal a mělo to význam, je dost problematické. Třeba rozdíl mezi čitelné a dokonale čitelné. Proto kolega KF6DX (pro časopis Radioamatér č.5/2002 přeložil kolega OK1DMU) vytvořil doplňkovou tabulku, kde se kvalita signálu poměřuje mírou jeho narušení negativními vlivy.
hodnoceníkvalitanarušení
5vynikajícínepostřehnutelné
4dobrápostřehnutelné, ale nepřekážející
3slušnálehce obtěžující
2bídnáobtěžující
1špatnávelmi obtěžující
0nepoužitelnáúplné

Tady jen doplním, že údaj „nula“ se nepředává proto, že za takových podmínek proti-stanici vůbec neslyšíme a nekomunikujeme s ní.

  • Síla:
    Jako pomůcku pro určení síly signálu můžeme využít údaj z měřidla, které má většina přijímačů. Je to tzv. S-metr, nicméně je to jen orientační pomůcka, protože citlivost každého přijímače se různí při různých přijímaných kmitočtech. Pouze u měřících přijímačů by byl tento údaj objektivní, tyto přijímače ale skoro nikdo z běžných radioamatérů nemá. Přijímače, vybavené pro kvalitní určování síly signálu by byly velmi drahé a nikdo z běžných radioamatérů by si je zřejmě nemohl pořídit.Proto v praxi údaj o síle signálu má význam relativní: to znamená, že posuzovaný signál se porovnává s jinými signály, které se aktuálně vyskytují za aktuálních podmínek na daném pásmu.
  • Tón:
    Výskyt nekvalitního tónu hrozil spíše v minulosti, kdy si radioamatéři stavěli své přijímače převážně sami (v současnosti je nás takových už málo). Nyní je naprostá většina přijímačů tovární výroby. Nicméně ani tak není záruka toho, že tón tvého čínského přístroje bude naprosto čistý. Nebo při špatném propojení, je tu možnost příjmu nekvalitního tónu.Typicky když třeba připojíme nepřizpůsobenou anténu nebo nesprávně propojíme transceiver s koncovým stupněm, může se stát, že se celá soustava rozkmitá a začne produkovat nekvalitní signál, který se může projevit i nekvalitním tónem.Nebo také můžeme nekvalitní tón získat, když propojíme transceiver s počítačem při digitálním provozu, kde se používá zvukovka počítače, která nebývá kvalitní.Takže, když nás proti-stanice upozorní, že máme špatný tón, berme to jako dobré upozornění na to, že něco není v pořádku.

Pokud předáváme horší report než 599 (588), je dobré jej ještě doplnit vysvětlením. K tomu se výborně hodí Q-kódy. Např. QRM nebo QRN v případě rušení, QSB v případě zatížení signálu únikem, QRH když se mění („ujíždí“) kmitočet, QSD když proti-stanice špatně klíčuje, apod.

Stejně tak můžeme použít i radioamatérské zkratky, třeba CHIRP pro skokově se měnící (cvrlikající) tón nebo CLIKS při výskytu klíčovacích nárazů („kliksů“).

Proti-stanici můžeme právě vysláním reportu požádat, pokud je to v jejích silách, o usnadnění příjmu. Např: vysláním údaje UR RST 359 QRM PSE QRS proti-stanici sdělujeme, že její signál je slabý (S 5) a čitelnost je ještě navíc snížena (R 3) rušením od ostatních stanic na pásmu a že jsme nuceni požádat o zpomalení vysílání. S využitím Q-kódu QSZ také můžeme požádat o vysílání každého slova vícekrát (když nedoplníme číslovku, je výchozí hodnotou opakování každého slova 2x).

Toto využití systému RST uplatníme při telegrafním vysíláním (CW). Pokud vysíláme FONE (přenos mluveného slova např. pomocí SSB nebo FM modulací), tak se signály hodnotí dvoumístným údajem RS.

Také pokud komunikujeme v rámci VKV, využíváme při dálkové komunikaci převaděče. Neslyšíme tedy přímo signál proti-stanice, ale signál převaděče, proto posílání reportu RS nemá význam. Zde tedy signály proti-stanice hodnotíme údajem Q – kvalita – viz tabulka „Podrobnější určení kvality signálu“.

Digitální módy RSQ

Poté, co se prosadily digitální druhy provozu (jako PSK31, MFSK, RTTY, Pactor a další), došlo k zobecnění systému hodnocení kvality signálů tak, aby lépe odpovídal specifickým vlastnostem těchto signálů.

Proto byl pro digitální módy a pásma do 30 MHz v roce 2005 (konference IARU v Davosu) přijat systém RSQReadability, Strenght, Quality. Ten není založen na posouzení signálů sluchem, ale na vyhodnocení jejich grafické interpretace pomůckami typu „waterfall“, jež jsou součástí software pro příjem digitálního vysílání.

R – čitelnost (% z textu)
R595%+ dokonale čitelné
R480% prakticky bez problémů, občasný nepřijatý znak
R340% značné obtíže, množství nepřijatých znaků
R220% občasně rozlišitelná slova
R10% nečitelné
S – síla
S9velmi silná stopa
S7silná stopa
S5nevýrazná stopa
S3slabá stopa
S1sotva znatelná stopa
Q – kvalita
Q9čistý signál bez viditelných párů postranních signálů
Q7jeden sotva viditelný pár
Q5jeden snadno viditelný pár
Q3víceré viditelné páry
Q1většina spektra zatížena splattery

Více viz obrázek (obrázek je přejat z článku N2IRZ: „Introducing RSQ Digital Signal Reports“, CQ Magazine, Feb. 2005.)

Ukázka „waterfall“ efektu s určením RSQ reportu

Při přenosu digitalizované řeči, můžeme jako dodatkový údaj k RSQ reportu uvést ještě MOS (Mean Opinion Score – průměrná známka hodnocení). Tento čistě subjektivní údaj se využívá i v profesionální praxi, protože rozhodující je dojem posluchače a ne dokonalé údaje z měřicích systémů.

MOS údaj můžeme přidat k údaji o Bit Error Rate (BER), díky tomu můžeme postihnout nepříznivé podmínky na trase spojení, které vyvolaly přírodní jevy nebo působení člověka.

Údaj MOS lze vyjádřit i desetinným číslem, např. 3,5 je přípustná hodnota. Za přijatelnou je považována hodnota 3.

MOSkvalitanarušení
5vynikajícínenarušeno
4dobrápozorovatelné, ale neobtěžující
3slušnálehce obtěžující
2narušenáobtěžující
1špatnávelmi obtěžující
0nepoužitelnénaprosté

Jak jsem už několikrát psal, report je v naprosté většině případů subjektivní, proto jeho vypovídací hodnota není absolutní. Ale i přesto je to významný údaj, který nám umožňuje upravit způsob svého provozu tak, aby spojení probíhalo bez zbytečných ztrát informací a bez zdržování.

Když ti proti-stanice pošle dobrý report, hned víme, že je vše v pořádku a můžeme pokračovat v práci započatým způsobem. Když dostaneme report, kde proti-stanice popisuje problémy s příjmem, neberme to jako „házení klacků pod nohy“, ale naopak jako návod, co je třeba zlepšit či opravit. Navíc také můžeme ihned reagovat, třeba tím, že zpomalíme vysílání, zopakujeme podstatné údaje, omezíme počet předávaných informací apod. (nemusíme určitě ihned opakovat celou relaci).

Takže i přes subjektivitu reportů se snažíme o co nejvýstižnější určení, protože tak vždy pomůžeme proti-stanici a častokrát tak pomůžeme i sobě.

Zdroje:

 VY 73!
OK1MSI