Rozdíl mezi HAM, CB a PMR

V radioamatérské sekci tohoto blogu budu operovat se zkratkami CB, HAM a PMR. V tomto článku představím jednotlivé pojmy a vysvětlím „vo co gou“.

Co je to HAM?

HAM Radio je obecný mezinárodní název pro radioamatérské vysílání. HAM je pak také slangový výraz pro radioamatéra.

Pro to abyste mohli začít používat radioamatérská pásma, musíte nejprve složit odborné zkoušky u národního regulátora (to je v našem případě Český telekomunikační úřad). Po jejich úspěšném složení získá radioamatér unikátní volací znak, kterým se musí při uskutečněných spojeních používat. V ČR je tento znak složen z OK1 nebo OK2 a několika písmenného kódu, který následuje.

Radioamatérskému vysílání se můžete věnovat na několika pásmech, z nichž každé má svoje specifika a své kouzlo. Já osobně mám nejradši pásmo KV (krátké vlny). Pásma jsou:

  • KV – krátké vlny (HF)
  • VKV – velmi krátké vlny (VHF)
  • UKV – ultrakrátké vlny (UHF)
  • SKV – super krátké vlny
  • EKV – extrémně krátké vlny

V rámci pásem můžete také využívat různé vlnové a frekvenční rozsahy (to vše upřesním v některém dalším podrobnějším článku). Je možné také používat různé modulace (AM, FM aj.), výkony apod.

Po uskutečněných spojeních je možné také si vzájemně posílat QSL lístky. Někteří radioamatéři sbírají QSL lístky ze všech koutů světa.

Co se týká dosahu, tak KV mají rozhodně delší dosah (lze navázat spojení po celém světě) než ostatní pásma. Ale při vysílání na VKV a dalších pásmech lze využít třeba odraz od zemské ionosféry nebo odraz od měsíce a v podstatě se také domluvíte s celým světem.

V některých dalších článcích představím jednotlivé možnosti.

Radioamatérství je naprosto skvělý koníček. Ať vysíláte na jakémkoliv pásmu a s jakýmkoliv výkonem. Naučíte se spoustu užitečných věcí a můžete se pobavit s lidmi z druhé strany zeměkoule.

Co je to CB?

CB je zkratka z anglického Citizen Band, což značí občanské rádiové pásmo, které je uvolněno k provozu široké veřejnosti bez toho, aby se uživatelé museli někde registrovat či platit nějaké poplatky.

CB radiostanice pracují v kmitočtovém pásmu krátkých vln (KV) v okolí frekvence 27 MHz. V ČR je možné v CB provozu využívat 80 kanálů, které jsou široké veřejnosti přístupné bez jakýchkoliv omezení a tedy i priorit. Tyto stanice není nutné nikomu nahlašovat a jejich uživatelé musí dodržovat pouze tzv. všeobecné oprávnění Českého telekomunikačního úřadu o používání CB stanic. Každý uživatel by si měl tyto předpisy určitě přečíst.

CB radiostanice se dělí na základnové, vozidlové a ruční dle jejich předurčení. Jejich dosah závisí na poloze vysílací a přijímací stanice, profilem terénu v jejich okolí, typem antény a její účinností, výkonem radiostanice a také vnějším rušením.

Orientačně je možné říci, že dosah v dobrých podmínkách je 30 km až 100 km. V ideálních podmínkách je možné dosáhnout až do 300 km! Ojediněle i více a to při základním výkonu stanice 4W.

Co je to PMR?

PMR stanice jsou ruční vysílačky s výkonem do 0,5W. Pracují v pásmu 446 MHz (UHF), kde mají 8 povolených kanálů.

Jejich používání se řídí pouze tzv. všeobecným oprávněním ČTU k provozování stanic PMR 446, kterým se musí jejich uživatelé řídit.

Vzhledem k vyšší použité frekvenci, jsou možnosti maximálního dosahu spojení dost omezeny terénními překážkami. Dobrá vzájemná slyšitelnot je zaručena pouze v případě přímé viditelnosti, případně v nejbližším okolí několika kilometrů.

Ale i přesto lze za ideálních podmínek navázat spojení na vzdálenost převyšujících 100-200 km.

Orientační dosahy jsou přibližně tyto:

  • cca do 3km v zástavbě
  • cca 2km z auta do auta za jízdy
  • více než 100 km z kopce na kopec (nebo z domu na kopec apod.)

Mě se daří bez problémů navázat spojení z brdského Toku s lidmi, kteří vysílají z Ještědu, ze Šumavy, Krušných hor nebo Krkonoš.

PMR stanice jsou určeny k volnému použití široké veřejnosti, takže tam lze zaslechnout soukromé hovory, pracovní debaty i zájmové (ty provozuji já, kdy se bavím s ostatními fandy vysílání, či když navazuji dálková spojení).

VY 73! Michal, OK1MSI