Radioamatérské zkratky

Pro urychlení komunikace se v radioamatérském sportu používají zkratky. Jedná se o zkratky anglických slov a frází. Díky tomu se můžeme dorozumět v podstatě s kýmkoliv, kdo není ignorant a chová se podle HAM Spiritu.

Následuje tabulka se zkratkami, jejich anglickými slovními (frázovými) výrazy a českým významem, které musíme znát ikdyž tě někdo vzbudí o půlnoci.

Kromě hláskovacích tabulek, je vhodné se tyto zkratky také naučit. Jednak je jich několik v testech pro získání koncese, a druhak se hodí při jednotlivých spojeních, kdy si s proti-stanicí můžeme sdělit velké množství informací v krátké době.

A také si budete moct vyvodit, co píšu na konci každého článku na tomto webu 🙂

Zkratky slov a frází a jejich české významy
abtabouto
acalternating currentstřídavý proud
adraddressadresa
aeraerialanténní zářič
afaudio frequencynízko-frekvenční
afterafterpo
agcautomatic gain controlautomatické řízení zisku
agnagainopět, znovu
alcautomatic load controlautomatické řízení buzení
allallvše
alsoalsotaké
amamplitude modulationamplitudová modulace
antantennaanténa
aramateur radioradioamatérství
asasčekej
atatk, v, při
atvamateur televisionamatérská televize
avcautomatic volume controlautomatické řízení hlasitosti
awardawarddiplom, ocenění
bad, bdbadšpatně, špatný
bandbandpásmo
bcibrodcast interferrencyrušení rozhlasu
bcnube see on yousetkáme se opět, podívám se po vás
beambeamsměrová anténa
bestbestnejlepší
bfobeat frequency oscilatorzáznějový oscilátor
bkbreakbrejk, přerušení
boxboxpoštovní schránka
butbutale, avšak, jen
callcallvýzva, volací znak
cfmconfirmpotvrzení
cheeriocheeriopřeji úspěch
cfmconfirmingpotvrzuji
clclosezavírám stanici
clgcallingvýzva
cloudycloudyoblačno
cocrystal oscillatorkrystalový oscilátor
condsconditionspodmínky (příjmu/šíření vln)
condxconditionspodmínky (příjmu/šíření vln) dálkové
congratscongratulationsblahopřání
copicopyzapsat, přijmout
cqseek youvšeobecná výzva
cscallsignvolací značka
cusee yousetkáme se (na pásmu)
cuagnsee you againsetkáme se opět, znovu
culsee you latersetkáme se později
cwcontinious wavesnetlumená vlna, telegrafie
dcdirect currentstejnosměrný proud
dedeod, z
directdirectpřímo
dpdipoledipól
drdeardrahý, milý
dwndowndolů, nížže
dxdistance X, long distancedálkové spojení, dlouhá vzdálenost
elbugelbugelektronický klíč
esanda
exexbývalý (značka)
excusexcuse mepromiň
fbfine businessvýborně, nádherně, dobrá práce
fer–za
for, frforpro
fonephonefonický druh provozu
frdfriendpřítel
frmfromod, z
fmfrequency modulationkmitočtová modulace
freqfrequencyfrekvence
fskfrequency shift keyingklíčování posunem kmitočtu
gago aheadpokračuj
gagood afternoondobré odpoledne
gbgood byena shledanou, ahoj
gdgood daydobrý den
gegood eveningdobrý večer
gldgladrád, potěšen
gmgood morningdobré ráno
gmtGreenwich mean timegreenwichský čas (UTC)
gngood nightdobrou noc
gndgrounduzemění
gotgotdostal
gpground planevertikální anténa
gudgooddobrý, dobře
hamradioamateuramatér, vysílač, radioamatér
hfhigh frequencyvysoko-frekvenční
hihivyjádření smíchu
hope, hpehopedoufám
hpyhappyšťastný
hrherezde
hrdheardslyšel
hwhow?jak?
iI
iaruinternational amaterur radio unionmezinárodní radioamatérská unie
ifintermediate frequencymezifrekvence
infoinformationinformace
inptinputvýkon
ircinternational reply couponmezinárodní odpovědní kupon
isisje
ininv
ituinternational telecomunications unionmezinárodní telekomunikační unie
kkey!přechod na příjem, klíčuj!
ka–signál na začátku zprávy, pozor! začátek relace
kn–přecházím na poslech pro určitou stanici
kykeyklíč, klávesa
kwkilowattkilowatt
latlatitudešířka (pásma)
lflow frequencynízký kmitočet
lislicensekoncese, licence
longlongdélka
loglogbookstaniční deník
lsblower sidebanddolní postranní pásmo
ltrletterdopis
luckluckštěstí
luflowest usable frequencynejnižší použitelný kmitočet
lwlong wiredlouhý drát (anténa)
meetmeetpotkat
mikemicrophonemikrofon
minminuteminuta
mnimanymnoho
mommomentmoment, okamžik
msgmessagezpráva
mtrmetermetr
mufmaximal usable frequencynejvyšší použitelný kmitočet
mymymůj
namenamejméno
nbfmnarrow band frequency modulationúzkopásmová frekvenční modulace
near, nrnearblízko, poblíž
nextnextdalší, příští
netnetsíť
nilnilnic
nonone
nrnumberčíslo
nwnownyní, začínám vysílat
obold brotherstarý brachu
ocold cameradestarý kamaráde
okokv pořádku, vše přijato
omold manpřítel
onlyonlyjen, pouze
op, oproperatoroperátor
oscoscilatoroscilátor
oscaroscarradioamatérská družice
otold timerpamětník, veterán
outptoutputvýstupní výkon
overcastovercastzataženo
papower amplifierzesilovač výkonu
partparticularyčástečně
peppeak envelope poweršpičkový výkon
pmpost meridiemodpoledne
psepleaseprosím
psedpleasedjsem rád, potěšen
pwrpowervýkon
qslnqsl notqsl (staniční) lístek nezašlu
rrogerrozumím, správně přijato
rcvdreceivedpřijato
rcvr, rxreceiverpřijímač
rfradio frequencyvysoký kmitočet (vf)
rept, rprreportzpráva, oznámení
rigrigvysílací zařízení
rprtreportreport
rptrepeatopakujte, opakuji
rttyradioteletyperadio-dálnopis
saeself addressed envelopeobálka s vlastní adresou
saseself addressedfrankovaná obálka s adresou
sendsendodeslaný, vysílat
shfsuper high frequencyvelmi vysoký kmitočet
sigssignalssignály
sigsignaturepodpis
sk–konec vysílání (spojení)
skedschedulerozvrh práce, plán, domluvené spojení
sm, sumsomeněkolik
soon, snsoonbrzy, zanedlouho
sori, srisorrybohužel, lituji, omlouvám se
ssbsingle sidebandjednopásmová modulace
sstvslow scan televisionpomalá televize
stnstationstanice
sunnysunnyslunečno
suresurejistě, spolehlivě, určitě
swshort wavekrátké vlny
swlshort wave listenerrádiový posluchaš
swrstanding wave ratiopoměr stojatých vln
tbstubeselektronky
temptemperatureteplota
testtestzkouška, pokusné vysílání
timetimečas
tks, tnxthanksděkuji
totok, pro
trcvr, trxtransceivertransceiver
tu, tkuthank youděkuji vám
tubetubeelektronka
tvitelevision interferencerušení příjmu televize
txtransmittervysílač
txttexttext
uyouvy, ty
ufbultra fbvelmi výborné
uhfultra high frequencyvelmi vysoké frekvence
unlisunlicensednelegální stanice
upupnahoru, výše
uryourváš, tvůj
ursyoursvaše, tvoje
usbupper sidebandhorní postranní pásmo
utcuniversal timesvětový čas (odpovídá GMT)
viaviapřes, prostřednictvím
vfovariable frequency oscillatoroscilátor s proměnnou frekvencí, laditelný
vhfvery high frekvencyvelmi vysoká frekvence
vyveryvelmi, hodně
wttswattswattù
weakweakslabý
widwithspolu, s
wkdworkedpracoval
wllwillbude, budu, budete
wrkworkpráce, pracovat
wrkdworkedpracoval
wwworld-widecelosvětový
wxwheatherpočasí
xmtrtransmittervysílač
xtalcrystallkrystal (křemíku)
xylex young ladymanželka
ylyoung ladyslečna
73best regardsmnoho pozdravů
88love and kissesláska a polibky
99keep awayzmizte!

Zdroje:

VY 73! Michal, OK1MSI