Kdo je radioamatér?

V článku zodpovím základní životní otázku, kdo je radioamatér a co dělá. Je to jen základní a zevrubný souhrn informací. Podrobněji bude vše popsáno v dalších článcích pod jednotlivými rubrikami.

Radioamatér je člověk, který se zabývá vysíláním a poslechem (někdy jen poslechem) na radioamatérských pásmech.

Radioamatér-posluchač (SWL) poslouchá na radioamatérských pásmech vysílání koncesovaných radioamatérů (těch co mohou i vysílat), zapisuje si spojení do deníku a následně vyplní QSL lístek. Ten pak odešle přes QSL službu ČRK a počká si (cca půl roku, někdy méně někdy více) až mu přijde QSL lístek od protistanice.

Koncesovaný radioamatér – tím se člověk stane po úspěšném složení zkoušek u ČTÚ, kdy mu je následně přidělena unikátní národní volací značka, pod kterou uskutečňuje svá spojení. Ta si stejně jako posluchač zapisuje do svého Staničního deníku (ten může být papírový, nebo se používá specializovaný SW), a samozřejmě vyplňuje a posílá QSL lístky a následně dostává QSL od protistanic.

Radioamatérský sport se vyznačuje vysokou odborností jeho účastníků. Takže slovo „amatér“ nelze radioamatéry považovat za nějaké diletanty nebo nedouky. Právě naopak, každý radioamatér musí znát podmínky šíření vln, elektroniku a elektrotechniku, vlastnosti antén, aj.

Někteří radioamatéři jsou natolik odborní, že bez problémů navrhují a staví si svá vlastní vysílací a přijímací zařízení nebo antény.

Radioamatérský sport je koníček, kde se uplatní hlavně sebevzdělávání, technické a jazykové znalosti a dovednosti, komunikace, znalosti elektroniky, elektrotechniky a radiotechniky, osobní kázeň atd.atd.

V dalších článcích rozvinu jednotlivé obory radioamatérského sportu a také přinesu spoustu dalších informací, jak je budu postupně získávat i já…

Vysílání zdar…

 VY 73!
OK1MSI