HAM spirit

V tomto článku si povíme něco o HAM spirit – souboru nepsaných pravidel a norem chování radioamatérů vůči sobě navzájem ale i vůči okolí.

10 bodů HAM Spiritu

  1. Radioamatér není sobcem. Nepoužívá své zařízení pouze pro svoje potěšení a nekazí ostatním radioamatérům radost ze spojení buď úmyslně, nebo i neúmyslně – trpělivě počká s voláním proti-stanice až poté, co druhá stanice své spojení dokončí. Nevolá bezhlavě – tedy bez toho, že by proti-stanici slyšel. Používá jen takového výkonu, který je pro dané spojení zapotřebí, místní a blízká spojení nedělá v pásmech vyhrazených pro DX-provoz. Vždy se odladí, pokud jej o to požádá jiná stanice, které ruší její spojení apod. Je si vědomý svých povinností a nezklame nikdy důvěru, které se mu dostalo udělením oprávnění k vysílání (koncese).
  2. Radioamatér dodržuje vždy a za všech okolností povolovací podmínky a všechny další povolovací povinnosti. Je to věcí jeho cti!
  3. Radioamatér je pokrokový, udržuje svoje zařízení na nejlepší technické úrovni a nepřetržitě jej vylepšuje podle posledních vědeckých poznatků tak, aby co nejlépe využil radioamatérských pásem. Jeho zařízení má vždy nejen technickou úroveň, ale i vzhled.
  4. Radioamatér pomáhá druhým, každý druhý radioamatér je mu přítelem. Se začátečníky pracuje pomalu a trpělivě a radí jim v provozu i při výstavbě jejich zařízení. Také jeho poměr k sousedům, kteří vlastní radiové přijímače a televizory je vždy takový, jak radioamatérský duch přikazuje.
  5. Radioamatér respektuje různé druhy radioamatérské činnosti, svou vlastní činnost nepovyšuje nad ostatní, nepohlíží úkosem na VKV, na technickou činnost, ani na DX-práci. Má snahu o získání QSL lístků, diplomů ze soutěží apod. Každý druh naší činnosti má své oprávnění a své zastánce, kteří se vzájemně respektují.
  6. Radioamatér je člověk vyrovnaný. Amatérské rádio je jeho koníčkem, ale nesmí si dovolit pro ně zanedbávat svoje povinnosti vůči rodině, povolání, škole a vůči veřejnosti vůbec.
  7. Radioamatér je také obětavý a pomůže samozřejmě tam, kde je jeho vědomostí potřeba, ať již na pracovištích, nebo třeba v případě nouze, při katastrofách apod. Nikdy se pro to nepovyšuje, je to jeho samozřejmá povinnost.
  8. Radioamatér pomáhá také vědě. Dodává exaktní výsledky svých pozorování při různých světových akcích, což je při celosvětové radioamatérské síti stanic neocenitelnou pomocí. Obzvláště dobré výsledky své technické práce dává samozřejmě k dispozici technické veřejnosti.
  9. Radioamatér je čestný a otevřený. To je také smyslem radioamatérských spojení, závodů a soutěží. Nikdy si nepomáhá švindlem nebo podvodem!
  10. Radioamatér šíří přátelství mezi národy celého světa v tom nejkrásnějším smyslu slova.
VY 73! Michal, OK1MSI